ELEKTRONIKUS ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL KEZDEMÉNYEZHETŐ ELJÁRÁSOK

.

KEZDEMÉNYEZHETŐ ELJÁRÁSOK TÁBLÁZATA

.

Űrlap megnevezéseŰrlap kódjaÁgazatÜgytípusJogszabályElektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárás
1Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadórólASP-ADO-031-2015Adóügyépítményadó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteÉpítményadóval kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése
2Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadórólASP-ADO-031RH-2017Adóügyépítményadó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteÉpítményadóval (reklámhordozó) kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése
3Adatbejelentés a telekadórólASP-ADO-032-2015AdóügytelekadóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteTelekadóval kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése (reklámhordozó)
4Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról ASP-ADO-033-2015Adóügymagánszemély kommunális adójaA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteMagánszemély kommunális adójával kapcsolatos adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesítése (reklámhordozó)
5Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)ASP-ADO-035-2015Adóügyidegenforgalmi adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIdegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét teljesítése (2015-2018 évekre)
6Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)ASP-ADO-035-2019Adóügyidegenforgalmi adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIdegenforgalmi adó bevallási kötelezettségét teljesítése (2019 évre)
7Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás ASP-ADO-037-2015Adóügyiparűzési adó A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó előlegfeltöltés bevallási kötelezettségét teljesítése (2019 évre)
8Talajterhelési díj bevallás ASP-ADO-041-2015Adóügytalajterhelési díjA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteTalajterhelési díj fizetési kötelezettség bejelentése
9Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről ASP-ADO-042B-2015Adóügyjövedéki adó (magánfőzött párlat)2016. évi LXVIII. törvény - a jövedéki adóról 143. § Párlat előálítására alkalmas desztilláló berendezés tulajdonjogával kapcsolatos bejelentés, változásbejelentés
10 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás ASP-ADO-050-2015Adóügyjövedelemadó (termőföld bérbeadás) 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 73. § , valamint a 2017. évi CL. törvény -az adózás rendjéről 82 §-a Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás teljesítése
11Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló Kiegészítő nyilatkozatASP-ADO-050NY-2015Adóügyjövedelemadó (termőföld bérbeadás) 1995. évi CXVII. törvény - a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet 9.8.1 pontja, valamint a 2017. évi CL. törvény -az adózás rendjéről 82 §-a Jövedelem személyi jövedelemadó alóli mentességének igazolása
12Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységASP-ADO-057-2015Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
13Nem távhős hőellátás során kibocsátott co2-kibocsátási különbözet díj bevallás ASP-ADO-060-2015AdóügyCO2 kibocsátási különbözeti díj2005. évi XVIII. törvény -a távhőszolgáltatásról 6. §; önkormányzat rendeleteNem távhős hőellátás során kibocsátott co2-kibocsátási különbözet díj bevallása
14Adatbejelentés a gépjárműadórólASP-ADO-070-2015Adóügygépjármű adó1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról 13. §; Géjárműadó mentesség igénybevételéhez szükséges bejelentés
15Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2013 évreASP-ADO-087-2013Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2013 évre)
16Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014 évreASP-ADO-087-2014Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2014 évre)
17Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015 évreASP-ADO-087-2015Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2015 évre)
18Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016 évreASP-ADO-087-2016Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2016 évre)
19Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017 évreASP-ADO-087-2017Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2017 évre)
20Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018 évreASP-ADO-087-2018Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2018 évre)
21Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2019 évreASP-ADO-087-2019Adóügyhelyi iparűzési adóA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Önkormányzat helyi adó rendeleteIparűzési adó bevallási kötelezettség teljesítése (2019 évre)
22Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről ASP-ADO-087N-2015Adóügyáltalános nyomtatványokA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; Nyilatkozat helyi adómentesség igénybevételéhez
23Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadásáraASP-ADO-AAI-2017 Adóügyáltalános nyomtatványok 2017. évi CL törvény - az adózás rendjéről 126. § ; 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet - Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 24. §Általános adóigazolás
Közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás
Nemleges adóigazolás kiadása iránti kérelem
Egyéb, az adózó által kért adattartalmú adóigazolás
Jövedelemigazolás (termőföld bérbeadás vonatkozásában)
24Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem ASP-ADO-AEB-2017 Adóügyáltalános nyomtatványok1991. évi XX. törvény - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 140. § (2) dAdó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
25Kérelem adófelfüggesztésre ASP-ADO-AFK-2017Adóügyáltalános nyomtatványokA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényKérelem adófelfüggesztésre
26Bevallás előrehozott helyi adórólASP-ADO-BEHA-2018Adóügyáltalános nyomtatványokA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényBevallás előrehozott helyi adóról
27Bejelentkezés, változás-bejelentés ASP-ADO-BEJ-2015Adóügyáltalános nyomtatványokA helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényBejelentkezés, változás-bejelentés helyi önkormányzati adóhatósághoz
28Automatikus részletfizetési kérelemASP-ADO-ERK-2017Adóügyáltalános nyomtatványok 2017. évi CL törvény - az adózás rendjéről 156. § ; Automatikus részletfizetési kérelem
29Kombinált áruszállítás bejelentése ASP-ADO-GKA-2017 Adóügygépjármű adó1991. évi LXXXII. törvény - a gépjárműadóról 8. § (4)-(7); Kombinált áruszállítás bejelentése
30Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolása ASP-ADO-KMI-2017Adóügyáltalános nyomtatványok2017.évi CLI törvény- az adóigazgatási rendtartásról 135. §Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
31Megkeresés köztartozás behajtásáraASP-ADO-MGKR-2017Adóügyáltalános nyomtatványok2017. évi CLIII. törvény - az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 105. §Megkeresés köztartozás behajtására
32Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben ASP-ADO-MHT-2017Adóügyáltalános nyomtatványok 2017. évi CL törvény - az adózás rendjéről 124 § (4); Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben történő eljárásra
33Méltányossági kérelemASP-ADO-MK-2017Adóügyáltalános nyomtatványok2017. évi CL törvény - az adózás rendjéről 198-201. § ; Méltányossági kérelem (helyi önkormányzattal szemben fennálló adótartozás esetén)
34Települési adó (termőföld)ASP-ADO-TAF-2017Adóügytelepülési adóÖnkormányzati helyi adó rendelete Települési adó (termőföld) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
35Települési adó (jármű)ASP-ADO-TAJ-2017Adóügytelepülési adóÖnkormányzati helyi adó rendelete Települési adó (jármű) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
36Települési adó (tételes)ASP-ADO-TAT-2017Adóügytelepülési adóÖnkormányzati helyi adó rendelete Települési adó (tételes) bevallási/ adatbejelentési, változásbejelentési kötezettség teljesítése
37Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelemASP-ADO-TUL-2017Adóügyáltalános nyomtatványok2017. évi CL törvény - az adózás rendjéről 74. § ; Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
38Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem ASP-ANY-KIV-2017Anyakönyvkivonat2010. évi I. törvény – az anyakönyvi eljárásról
429/2017.(XII.20.) Korm. rendelet – az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
39Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányításaASP-GAZD-EHL-2017Pénzügy, gazdálkodásétkezés, étkeztetés1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 62. § és 63. §; 86 § (1) bek.
Önkormányzati rendelet
Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
40Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásárólASP-GAZD-IGYL-2017Pénzügy, gazdálkodásétkezés, étkeztetésÖnkormányzati rendeletGyermekétkeztetés lemondása
41Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről ASP-HGY-AHE-2018HagyatékAdatkérésAdatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről
42Köztemetési kérelemASP-HGY-KTK-2017 Szociálisköztemetés1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 48. §Kérelem elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére
43Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz ASP-HGY-LTR-2017Hagyatékleltár29/2010 (XII.31.) KIM rendelet - a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről ; 2010. évi XXXVIII. törvény – a hagyatéki eljárásrólÖröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
44Nyilatkozat öröklésre jogosultakrólASP-HGY-NYOJ-2017Hagyatékleltár29/2010 (XII.31.) KIM rendelet - a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről ; 2010. évi XXXVIII. törvény – a hagyatéki eljárásrólOlyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik
45Birtokvédelmi kérelemASP-IGAZ-BIRT-2018Általános vagy egyéb igazgatási ügyekBirtokvédelem17/2015.(II.16.) Kormány rendelet – a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásrólBirtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
46Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításáhozASP-IGAZ-CIM-2018Általános vagy egyéb igazgatási ügyekCímkezelés, lakcímnyilvántartás354/2014. (XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésrőlBejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, módosításához
47Ebösszeíró adatlapASP-IGAZ-EA-2018Általános vagy egyéb igazgatási ügyekEbnyilvántartás1998. évi XXVIII. számú törvény – az állatok védelméről és kíméletéről 42/B §Ebösszeírás
48Fakivágási engedélykérelem, bejelentés ASP-IGAZ-FKV-2017 Általános vagy egyéb igazgatási ügyekFakivágás364/2008.(XII.30.) Kormány rendelet – a fás szárú növények védelmérőlFa, facsoport kivágása iránti kérelem
49Kérelem jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséhezASP-IGAZ-JELZ-2018Általános vagy egyéb igazgatási ügyekKérelem1990. évi C. számú a helyi adókról szóló törvény,1994. évi LIII. Számú a bírósági végrehajtásról szóló törvény,1997. évi CXLI. számú ingatlannyilvántartásról szóló törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) számú FVM rendeletJelzálogjog törlése iránti kérelem
50Adás-vételi vagy Haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem ASP-IGAZ-KTK-2017 Általános vagy egyéb igazgatási ügyekelővásárlás,előhaszonbérlet474/2013.(XII.12.) Kormány rendelet – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
Adás-vételi és haszonbérelti szerződés közzététele
51Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lapASP-IGAZ-MEH-2018Általános vagy egyéb igazgatási ügyekmezőgazdaság. Környezetvédelem70/2003.(Vi.27.) FVM rendelet,a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről, 2008. évi XLVI számú törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről.Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése
Méhek kiszállításának bejelentése
Méhek beszállításának bejelentése
52Űrlap közigazgatási szerv részére keresetlevél beterjesztéséhez ASP-IG-PERUJIT-2016Általános vagy egyéb igazgatási ügyekBirtokvédelemŰrlap közigazgatási szerv részére keresetlevél beterjesztéséhez
53Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyrőlASP-IPAR-001-2015Ipar-kereskedelemSzálláshely239/2009. (X.20.) Korm rendelet a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 16. §
Szálláshely szolgáltató éves adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése
54Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés ASP-IPAR-002-2015Ipar-kereskedelemSzálláshely239/2009. (X.20.) Korm rendelet a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjérőlSzálloda szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Panzió szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Kemping szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Üdülőház szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Közösségi szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Egyéb szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés)
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése
55Szálláshely megszűnésének bejelentése ASP-IPAR-003-2017Ipar-kereskedelemSzálláshely239/2009. (X.20.) Korm rendelet a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
Szálloda szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Panzió szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Kemping szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Üdülőház szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Közösségi szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Egyéb szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (megszüntetés)
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme
56Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához ASP-IPAR-004-2017 Ipar-kereskedelemÜzleti tevékenység210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirőlÜzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem
Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról
57Működési engedély visszavonási kérelem ASP-IPAR-005-2017 Ipar-kereskedelemÜzleti tevékenység210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirőlÜzlet megszűnésének bejelentése
58Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról (kereskedelmi tevékenység végzéséről)ASP-IPAR-006-2017Ipar-kereskedelemÜzleti tevékenység210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirőlBejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése
59Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelemASP-IPAR-007-2017Ipar-kereskedelemRendezvény23/2011. (III.8.) Korm rendelet. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételérőlRendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem
23/2011. (III.8.) Korm rendelet. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételérőlRendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése
23/2011. (III.8.) Korm rendelet. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételérőlRendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről
60Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentésASP-IPAR-008-2017Ipar-kereskedelemVásár, piac és bevásárlóközpont2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r.4/B.§ (1) bek Üzlet, vásár, piac megszűnésének bejelentése
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r.4/B.§ (1) bek Vásár, piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r.4/B.§ (1) bek Helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérelmek (üzemeltetés, nyitva tartás, változás bejelentés, megszűnés)
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r.4/B.§ (1) bek Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r .8.§ Vásár, piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r . 4/B.§ Vásár, piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem
2005. évi CLXIV tv. a kereskedelemről szóló törvény 12.§ (1) bek. d) pontja és az 55/2009.(II.13.) Korm.r . 4/A.§ Bevásárlóközpont üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések (üzemeltetés, változás bejelentés, megszüntetés)
61Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelemASP-IPAR-009-2017Ipar-kereskedelemTelepengedély57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Telepengedély kiadására irányuló kérelem
62Ipari tevékenység folytatásának bejelentéseASP-IPAR-010-2017Ipar-kereskedelemTelepengedély57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése, változás bejelentés
63Ipari tevékenység megszűnésének bejelentéseASP-IPAR-011-2017Ipar-kereskedelemTelepengedély57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról, az ipari tevékenység megszüntetéséről
64Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskdelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelemASP-IPAR-012-2017Ipar-kereskedelemTelepengedély210/2009. (IX. 29.) korm. rendelet - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 10/B § (3) ; 2005. évi CLXIV. törvény- a kereskedelemről 6/G §. a)b) A kereskedelmi nyilvántartás adatai alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatokról hatósági bizonyítvány kiállítása.
1999. évi LXXXIV törvény – a közúti közlekedés nyilvántartásáról 9.§ (5) bekezdés;
261/2011.(XII. 7.) korm. rendelet - díj ellenében végzett közúti árutovábbítási , a saját számlás áruszállítási valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről , továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról 13. § (2) bek.
Összesen legfeljebb 10 db; 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi/vontató/pótkocsi/autóbusz; egy helyen történő tárolása esetén az ingatlan tárolásra való alkalmasságának igazolása.
65Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshozASP-IVK-BEF-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 21. §Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
66Kérelem felújítási költség beszámításáhozASP-IVK-BESZ-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet – az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérőlKérelem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történt felújítási költség beszámításához
67Nyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérlet felmondásárólASP-IVK-BFM-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokrólNyilatkozat önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérlet felmondásáról
68Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)ASP-IVK-BHL-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokrólBejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
69Közterület, közút eltérő használata iránti kérelemASP-IVK-EHE-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekHasználat19/1994. (V.31.) - KHVM rendelet – a közutak igazgatásárólKözterület, közút eltérő használata iránti kérelem
70Behajtási engedély iránti kérelemASP-IVK-ENG-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekÚtvonalengedély1988. évi I. törvény – a közuti közlekedésről
36/2017.(IX.18.) NFM rendelet 8.§ (1) – a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
Behajtási engedély iránti kérelem
71Gépjármű használatba adásának igazolásaASP-IVK-GHIG-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekAdatszolgáltatásÖnkormányzati rendelet alapjánGépjármű használatba adásának igazolása (pl. parkolási engedély kiadásához)
72Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség albérletbe adásáhozASP-IVK-KHAA-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 33. §; Önkormányzati rendeletÖnkormányzati tulajdonú bérlakás további albérletbe adása
73Kérelem helyiség bérbevételéreASP-IVK-KHB-2018Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 36.-44. §; önkormányzati rendeletÖnkormányzati tulajdonú bérlakás bérlet
74Kérelem önkormányzati bérlakás lakbérkedvezményéreASP-IVK-LBK-2018Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérletÖnkormányzati rendelet alapjánKérelem önkormányzati bérlakás lakbérkedvezményére
75Nyilatkozat bérleti-, bérlőtársi jogviszony megszüntetésérőlASP-IVK-MGSZ-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ; önkormányzati rendeletÖnkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyának megszűntetése
76Részletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásraASP-IVK-RSZT-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérletÖnkormányzati rendelet alapjánRészletfizetési kérelem Önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti díj-tartozásra
77Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemASP-IVK-THOZ-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekKérelem2011.évi CXCVI. törvény – a nemzeti vagyonrólTulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett építési engedély / bejelentés köteles eljárásban
78Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelemASP-IVK-VHOZ-2017Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekKérelemÖnkormányzati rendelet alapjánVárakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem
79Pályázat másik önkormányzati bérlakásban történő bérleti jogviszony folytatásraASP-SZOC-LAKFEL-2018Telepüzemeltetési, vagyonkezelési ügyekBérlet1993. évi LXXVIII. törvény - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 29.§, Önkormányzati rendeletPályázat másik önkormányzati bérlakásban történő bérleti jogviszony folytatásra
80Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemASP-SZOC-RKTT-2016SzociálisKérelemÖnkormányzati rendelet alapjánTelepülési támogatás megállapítása iránti kérelem
81Agyhártyagyulladás elleni védőoltás nyilatkozatASP-SZOC-VOLT-2018SzociálisNyilatkozatÖnkormányzati rendelet alapjánTelepülési támogatás megállapítása iránti kérelem
82Adósságcsökkentési támogatásASP-SZOV-ADOS-2018SzociálisTámogatás1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,Települési támogatás megállapítása iránti kérelem
83Adategyeztetés önkormányzati adóügybenASP-ADO-EGY-2019Adóügyáltalános nyomtatványok2017.évi CLI törvény- az adóigazgatási rendtartásról 44. §Adategyeztetés önkormányzati adóhatósági adatokkal kapcsolatban
Címkék:  

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM
Oldal info: [email protected]