TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET címkék bejegyzései

HIRDETMÉNY A KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVEL KAPCSOLATBAN

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Valkó Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Valkó Nagyközség Önkormányzatának 8/2017. (XI.23.) számú Partnerségi Rendelete 1.§ szerinti Partnerek az ún...

Tovább ...

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM
Oldal info: [email protected]