HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2019

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. október 13-án megtartandó önkormányzati választásokon indulni szándékozó jelöltek és jelölő szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatosan a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: https://www.valasztas.hu/

A Nemzeti Választási Iroda értesítő kiküldésével tájékoztatta a választópolgárokat a névjegyzékbe vételről, aki pedig augusztus 7-ét követően került a névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vételről.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben megállapítottam, hogy a polgármester jelölt állításhoz 60 fő, az egyéni listás jelölt állításhoz 20 fő választópolgár ajánlása szükséges.

Az igénylést követően a jelölt részére haladéktalanul átadásra kerül az igényelt mennyiségű ajánlóív.

A polgármester jelöltet és az egyéni listás jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását ugyancsak 2019. október 13-ára tűzte ki.

Ennek értelmében Valkón roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására kerül sor. A megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő, a szükséges ajánlások száma: 7. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő magyar választópolgár szavazhat és lehet jelölt.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-étől október 13-án 19.00 óráig tart.

Valkó, 2019. augusztus 26.

Szélesné dr. Szénási Anna
HVI Vezető

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM
Oldal info: [email protected]