Monthly Archives április 2022

DTkH Nonprofit Kft. – 2022. évi matrica ellenőrzése

Kérjük Ügyfeleinket, hogy ezen, hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz tartozó matricá(ka)t szíveskedjenek az edényzetekre jól látható helyre felragasztani. Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag matricával megjelölt edények ürítését végezzük el a közszolgáltatás részeként. A közszolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket, valamint matrica igénylésüket (amennyiben nem kapták meg) a 06-28/561-200-as telefonszámon jelezhetik a lakosok.

Tovább ...

DTkH Nonprofit Kft. – Társaságunk a továbbiakban nem szállít el hamu hulladékot

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk a továbbiakban nem szállít el hamu hulladékot a településekről.

Társaságunknak csak a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok tekintetében áll fenn szolgáltatási kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme a háztartási hulladék és a települési hulladék csoportjába sorolható be a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján: 

Ht. 2. § (1) 21. háztartási hulladék: a háztartásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó közös használatú helyiségekben képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magában foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és textilhulladékot...

Tovább ...

Burkolat-fenntartási munkálatok 2022. április 19 – május 10.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Igazgatóságunk a 2022. évi Magyar Falu Útfelújítási Program keretein belül a 3104 j. Gödöllő-Tura-Hatvan összekötő út 14+800 – 16+200 km szelvények (Vácszentlászló, Valkói és Turai út Akácfa út és Rét köz által határolt), valamint a 9+810 – 10+530 km szelvények közötti (Valkó és Gödöllő közötti külterületi jellegű rész) szakaszán burkolat-fenntartási munkálatokat végez 2022. április 19 – május 10. közötti időszakban.

VALKÓ

  • burkolat előkészítése, marása 2022. április 25 –27.
  • aszfalt rétegek (kopó) terítése, tömörítése 2022. május 4 – 10.

A karbantartási tevékenység eredményeként a mintegy 700 méter hosszban megújuló útszakasszal komfortosabb, biztonságosabb közlekedési feltétel...

Tovább ...

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM
Oldal info: [email protected]