KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 2020. MÁRCIUS 16-17.

  1. Sziráki Szilárd polgármester a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§-a alapján – Máté Mária óvodavezetővel és Szélesné dr. Szénási Anna jegyzővel történt egyeztetést követően – 2020. március 16-ától határozatlan időtartamra a Valkói Napköziotthonos Óvodában rendkívüli szünetet rendelt el, s arról soron kívül tájékoztatta az emberi erőforrások miniszterét.
    Az óvodabezárással kapcsolatos intézkedéseket (szülők tájékoztatása, étkezési igények, esetleges kiscsoportos gyermekmegőrzési igények felmérése, stb.) és az óvoda fertőtlenítésével kapcsolatos feladatokat az óvodavezető fogja meghatározni.
  2. A polgármester egyeztetett a Valkói Móra Ferenc Általános Iskola Igazgatójával a kialakult helyzetről. Szigeti István arról tájékoztatta, hogy az előírásoknak megfelelően készülnek a digitális oktatásra. A tornaterem és az uszoda vonatkozásában technikai szünet elrendelésére tett javaslatot az üzemeltető és a tulajdonos önkormányzat.
  3. A településvezetők áttekintették a községi egészségügyi ellátórendszer helyzetét. A megbeszélésen jelen volt a háziorvos, a nővér, a fogorvos és asszisztense, valamint a védőnő. Az egészségügyi dolgozók tájékoztatták a község vezetőit a munkájukról és annak jelenlegi helyzetéről, valamint saját szakterületükre vonatkozóan tájékoztatót készítettek a lakosság számára.
  4. A polgármester és a jegyző áttekintették a polgármesteri hivatal ügyfélfogadását, melyről egyeztettek a köztisztviselőkkel és a családsegítővel is. Ennek eredményeként született döntés arról, hogy a polgármesteri hivatalban és a családsegítőnél határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Az intézkedésekről a lakosság a honlapon és az intézmények bejáratain elhelyezett plakátokon keresztül tud tájékozódni.
  5. A fenti, helyi vonatkozású tájékoztatásokon felül általános tájékoztató anyagok kerültek feltöltésre a hivatal által működtetett elektronikus médiafelületekre.

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM