TÁJÉKOZTATÁS PANASZ ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS MEGTÉTELÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Az állami és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a 2013. évi CLXV. törvény előírásai szerint kötelesek intézni. Panasszal és közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben bárki fordulhat az eljárásra jogosult szervhez.

A Valkói Polgármesteri Hivatalt érintő tárgykörben panasszal és közérdekű bejelentéssel élni a polgármesteri hivatal 2114 Valkó, Rákóczi utca 3. szám alatt szóban vagy írásban lehet.

A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A névtelen panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása mellőzésre kerül.

Szélesné dr. Szénási Anna

jegyző

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM
Oldal info: [email protected]