Állás

Valkó Nagyközség Önkormányzata

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Valkói Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2114 Valkó, Rákóczi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok, Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Valkó Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2114 Valkó, Rákóczi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Valkó Nagyközség honlapja – 2016. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.valko.hu honlapon szerezhet.

 

 
kozigallas.gov.hu

Hits: 227

©2016 idStudio & SMThemes.com
IMPRESSZUM