TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET

FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK

 

Pest Megyei Közigazgatási Hivatal
Cím: 1052 Budapest Városház utca 5-7.
Telefon: 06 1 235-1700; 485-6800
E-mail: kozigazgatasi.hivatal@pest.b-m.hu
 

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Cím: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf.:773
Tel.: (+36) 1 488-3100
Fax: (+36) 1 212-1170
 

Országgyűlési Biztosok Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa
Nemzeti és Etnikai Kisebbségijogok Országgyűlési Biztosa
Adatvédelmi Biztos
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest Pf.: 40
Tel.: (+36) 1 475-7100
 

Gödöllő Városi Bíróság
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 19.
Postacím: 2100 Gödöllő, Pf. 63.
Telefon: 28/515-240; 28/515-241
Telefax: 28/420-197
E-mail: birosag@godollo.birosag.hu
Elnök: Vargáné dr. Erdődi Ágnes
Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje: hónap első hétfő 9:00-16:00
A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje: hétfőn 9:00-16:00
többi munkanap 9:00-11:00
Panasznapi ügyintézés: hétfő 9:00-11:30
 

Gödöllői Városi Ügyészség
Telefonszám: 06 28 420 199
Fax: 06 28 420 199
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 19
 

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere  János utca 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54
Tel.: (+36) 1 484-9100
Fax: (+36) 1 484-9200
E-mail:szamvevoszek@asz.hu
Honlap: https://asz.hu